Fysiotherapie

.... bij u thuis!

Wie zijn wij ?

______________________________________________________

Karin de Jong

In ik studeerde aan de fysiotherapie-opleiding in Leeuwarden in 1986 af.

Nadat ik een aantal jaren werkte in een verpleeghuis, maakte ik de stap naar  de (verstandelijk) gehandicaptenzorg.

Hier ontwikkelde ik mij door mijn werkervaring en het volgen van  cursussen en studiedagen verder tot specialistisch fysiotherapeut.

 

 

 

 

Marjan Springelkamp

Ik ben nu over de zestig en ruim dertig jaar fysiotherapeut, dat is een mooie mijlpaal in mijn leven. Zo kan ik ook mijn levenservaring overdragen in de therapie die ik aanreik. Sinds eind jaren negentig werk ik vooral als oedeemtherapeut en haptonoom.

 

 

 

 

 

 

Anieta Slagmolen

Ik heb bijna 25 jaar ervaring en deskundigheid in de fysiotherapeutische behandeling van ouderen in het verpleeghuis(revalidatie en langdurige zorg) en in de eerste lijn.

Sinds vijftien jaar ben ik geregistreerd geriatrie fysiotherapeut en begin 2014 heb ik mijn vervolgstudie Master fysiotherapie, specialisatie geriatrie, cum laude afgerond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ▼ Praktijkinformatie

  Openingstijden:

  • Maandag    8.00 tot 17.00

  • Dinsdag   8.00 tot 21.00

  • Woensdag    8.30 tot 12.00

  • Donderdag   8.00 tot 21.00

  Vrijdag   8.00 tot 17.00

   

   

  Bereikbaarheid

  Tijdens de openingstijden is de praktijk telefonisch bereikbaar.

  Het kan voorkomen dat ik tijdens mijn werkzaamheden de telefoon niet op kan nemen. Als u een boodschap of uw telefoonnummer inspreekt, bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

   

  Tel.   06 - 51175376  of 0594 -  514057

  Email.  info@karindejong.nl

   

  Praktijkadres

  Hooftlaan 73

  9752 GC Haren

   

  Postadres

  Veenderij 39

  9356 DJ Tolbert

   

   Bij de aanvang van de behandeling zijn een aantal cliëntgegevens noodzakelijk:

  • BSN nummer (dit was voorheen het sofinummer)

  • Naam zorgverzekering en polisnummer

  • Naam en adres huisarts

  Legitimatie

   

   

 • ▼ Praktijkruimte

  Ik behandel zoveel mogelijk bij u thuis.

  Door onverwachte drukte in het verkeer kunnen er vertragingen optreden.

  Bij vertraging van meer dan een half uur stel ik u hiervan op de hoogte.

   

  Wanneer u geen indicatie heeft voor de aan huis behandeling, maar u en/of uw begeleiders hebben hiervoor de voorkeur, dan wordt de aan huis toeslag in rekening gebracht.

   

  Als behandeling aan huis niet mogelijk is of niet uw voorkeur heeft, zal de behandeling plaats vinden in de praktijkruimte in:

   

  Praktijkadres

  Hooftlaan 73

  9752 GC Haren

   

   

 • ▼ Tarieven 2018

  De fysiotherapiepraktijk Karin de Jong hanteert de  onderstaande praktijktarieven voor de aangeboden diensten.

  Als ik een contract met uw zorgverzekeraar heb afgesloten, dan gelden de tarieven die ik met uw verzekeraar heb afgesproken.

   

  >> Klik hier voor de tarieven.(pdf)

   

  Fysiotherapiepraktijk Karin de Jong heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

   

  Informeer voor aanvang van de behandeling hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie. U kunt uw verzekeringspolis raadplegen of uw verzekering bellen voor informatie. Ook op internet kunt u informatie vinden over de voorwaarden: bij de website van uw zorgverzekering of op www.defysiotherapeut.com.

   

  Als u zonder tussenkomst van uw huisarts naar de fysiotherapeut gaat, moet de fysiotherapeut een “screenings-onderzoek” doen en deze met uw goedkeuring rapporteren naar de huisarts. Deze screening kost ongeveer €25,-.

  Dit bedrag gaat af van uw aanvullende verzekering.

   

   

 • ▼ Disclaimer

  Aansprakelijkheid, copyright Karin de Jong fysiotherapie en auteurswet

   

  Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

   

  De informatie op www.karindejong.nl regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

   

  Een bezoeker van www.karindejong.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.karindejong.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Karin de Jong, fysiotherapie (ook niet via een eigen netwerk).

   

  Karin de Jong, fysiotherapie kan er niet voor in staan dat de informatie op www.karindejong.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

   

  Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

   

  Karin de Jong, fysiotherapie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.karindejong.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.karindejong.nl te kunnen raadplegen.

   

  Karin de Jong, fysiotherapie is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.karindejong.nl verkregen is.

   

  Noch aan de inhoud van de site, noch aan de antwoorden op de door u gestelde vragen kunt u rechten ontlenen.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin de Jong

 

specialistisch

fysiotherapeut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit informatie

• Big geregistreerd nr.19034037704

 

• Opgenomen in kwaliteitsregister KNFG

 

• Lid van KNGF

(Koninklijk Nederlands genootschap voor fysiotherapie)

 

• Lid van PARVA

(Vereniging van kleinschalige fysiotherapiepraktijken)

 

 

 

Klachtenregeling

Een klacht over uw

fysiotherapeut?

>> lees verder

 

 

 

Klant tevredenheid-

onderzoek

Fysiotherapiepraktijk

Karin de Jong, hoe waardeert u ons?

>> lees verder

 

 

 

ontwerp: jandurk.nl