Fysiotherapie

.... bij u thuis!

Wie is Karin de Jong?

______________________________________________________

Puzzelaar

 

Mijn naam is Karin de Jong en ik studeerde aan de opleiding Fysiotherapie in Leeuwarden (1986). Nadat ik een aantal jaren in een verpleeghuis werkte, maakte ik de stap naar  de (verstandelijk) gehandicaptenzorg.

 

Hier ontwikkelde ik mij door mijn werkervaring en het volgen van  cursussen en studiedagen tot specialistisch fysiotherapeut.

 

Ik ben een “puzzelaar” die samen met de cliënt, zijn eventuele mantelzorgers en begeleiders op zoek gaat naar de beste oplossing. We zoeken samen naar nieuwe wegen om de mogelijkheden van de cliënt uit te breiden en te verbeteren.

Dit doe ik onder andere door goed luisteren, vertrouwen geven en zelf laten ervaren.

 

De cliënt met  zijn netwerk staat voor mij centraal.

 

In 2009 startte ik met mijn fysiotherapiepraktijk voor mensen met een beperking, omdat ik merkte dat veel mensen uit deze groep niet goed terecht kunnen in de reguliere eerstelijns zorg. Juist de multidisciplinaire benadering, waarbij ik een coördinerende en afstemmende rol heb om tot een optimaal zorgaanbod te komen, geef ik met deze praktijk vorm. Hierbij werk ik samen met een breed en doelgroepgericht netwerk van artsen, ergotherapeut, logopedist en anderen.

 

In 2011 volgde ik de opleiding thuiszorgfysiotherapie en sindsdien werk ik samen met Buurtzorg Haren en behandel en begeleid ik kwetsbare ouderen die thuis wonen.

 

Daarnaast ben ik gespecialiseerd in ergonomie en fysieke belasting  als bedrijfsfysiotherapeut. Sinds 2005 ondersteun ik werknemers en werkgevers in het komen tot gezond werken op een gezonde werkplek.

 

Voor meer informatie hierover zie www.bedrijfsadfys.nl

 

 

 

Kennis en vaardigheden

 

Karin de Jong heeft uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van neurorevalidatie, orthopedie, senso (motorische)integratie, spasticiteit, autisme, syndromen, hulpmiddelen, neuromusculaire aandoeningen, geriatrie, orthopedisch schoeisel, ergonomie en trainingsleer.

 

Voor oedeemfysiotherapie kunt u binnen mijn praktijk terecht bij Marian Springelkamp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin de Jong

 

specialistisch

fysiotherapeut

De specialistische fysiotherapeut heeft uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van neurologie, orthopedie, senso (motorische)integratie, spasticiteit, autisme, syndromen, hulpmiddelen, ergonomie en trainingsleer.

>> lees verder

 

 

 

Informatie

• Big geregistreerd nr.19034037704

 

• Opgenomen in kwaliteitsregister KNFG

 

• Lid van KNGF

(Koninklijk Nederlands genootschap voor fysiotherapie)

 

• Lid van NVFVG

(Nederlandse vereniging van fysiotherapeuten voor verstandelijk gehandicapten

 

 

 

 

 

 

ontwerp: jandurk.nl